Ochrana osobních údajů / GDPR

Společnost GCZ s.r.o. se zavazuje, že osobní či jiné údaje, které získá od odběratele, neposkytne jiné osobě nebo subjektu pro jakékoliv účely, pokud k tomu klient nedá výslovný souhlas. Tyto získané informace budou výlučně použity pouze k obchodnímu styku společnosti GCZ s.r.o. s odběratelem za účelem realizace objednávky a dodávky zboží prostřednictvím serveru GolfGear.CZ. Tyto údaje budou chráněny proti zneužití podle Zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Současně, veškeré zpracovávané údaje jsou zajištěny proti zneužití a jsou ochráněny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (tzv. GDPR) a veškeré interní procesy společnosti GCZ jsou upraveny tak, aby tomuto nařízení plně vyhovovaly.
Webová aplikace GolfGear.cz (eshop) používá k zajištění své funkce cookies, kterými neidentifiuje uživatele, ani jejich prostřednictvím neshromažďuje jakékoliv osobní informace. To zahrnuje i cookies třetích stran, které jsou určeny k výhradně anonymním analytickým účelům sledování návštěvnosti.
Uživatel se identifikuje v eshopu vědomně za pomocí svých přihlašovacích údajů, na základě kterých realizuje případnou objednávku. Svojí registrací uživatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů provozovatelem eshopu v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvající činnosti provozované společností GCZ, s.r.o.
V případě, že si uživatel přeje, je možné naši společnost kontaktovat prostřednicvím emailu a požádat o výpis uchovávaných informací o své osobě, stejně tak požádat o výmaz (anonimizaci) veškerých historických dat spojených s realizací předchozích objednávek, jak nařizuje nařízení GDPR.