Tour Edge iron Hot Launch C522

Tour Edge
Tour Edge iron Hot Launch C522-0
Tour Edge iron Hot Launch C522-1
Tour Edge iron Hot Launch C522-2

MODEL LOFT LIE SHAFT LENGTH
#4 20° 61° 38,75"
#5 23° 61,5° 38,25"
#6 26° 62° 37,75"
#7 29° 62,5° 37,25"
#8 33° 63° 36,75"
#9 38° 63,5° 36,25"
#PW 43° 64° 35,75"
#AW 48° 64° 35,5"
#SW 54° 64° 35,25"
#LW 59° 64° 35"